JĘZYK / LANGUAGE:  PL  /  EN

DOPE CAMP

DOPE CAMP 2016 - KONTAKT

MUSTASZE Dance Events

Maciej Pela

siedziba firmy: ul. Sowia 15, 62–070 Gołuski
adres korespondencyjny:
al. Komisji Edukacji Narodowej 21/60
02-797 Warszawa
tel.: +48 608 364 406
e-mail: mustasze@gmail.com
NIP: 7792347851
Regon: 302644117
Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Posrednikówk Turystycznych:
Numer ewidencyjny CEOTiPT: 10084

NAPISZ DO NAS